Friday, 13 March 2009

IKHLAS SAVINGS TAKAFUL

(Pelan Perlindungan Beserta Simpanan Berlandaskan Syariah Untuk Semua)

Pelan Simpanan & Perlindungan ini direkacipta untuk peserta berumur 30 hari hingga 60 tahun. Simpanan & perlindungan maksimum sehingga umur 75 tahun.

Antara manfaat pelan IST:

* Manfaat perlindungan akibat kematian & hilang upaya kekal menyeluruh.
* Manfaat simpanan pada akhir tempoh matang.
* Jumlah sumbangan yang fleksibel.
* Pengeluaran sebahagian wang tunai.
* Penambahan kadar sumbangan.
* Pilihan RIDER tambahan untuk peserta seperti term, critical illness, hospital benefit, accidental death & disability, waiver of contribution dll.
* Pulangan pelaburan yang lebih baik.

No comments:

Post a Comment