Friday, 13 March 2009

IKHLAS MEDIC ASSIST TAKAFUL

(Perlindungan Rawatan Hospital & Pembedahan Berlandaskan Syariah)

Insan kadang-kadang berhadapan dengan risiko yang tidak diingini yang berkaitan dengan kesihatan dan memerlukan rawatan segera. Pelan IKHLAS MEDIC-ASSIST TAKAFUL menawarkan perlindungan kepada pembiayaan kos rawatan dan pembedahan di hospital bagi setiap peserta.

No comments:

Post a Comment