Friday, 13 March 2009

IKHLAS EDUCATION TAKAFUL CLASSIC

(Pelan Perlindungan Beserta Simpanan Berlandaskan Syariah Untuk Pendidikan Anak)

Pelan pendidikan dan perlindungan anak ini terbuka penyertaannya kepada anak yang berumur dari 30 hari hingga 12 tahun. Maksimum penyertaan bagi pelan ini adalah sehingga anak berumur 23 tahun (UHAD).

Antara manfaat pelan IKHLAS Education Takaful Classic:

* Manfaat simpanan pada akhir tempoh matang. Ia adalah perancangan yang bijaksana dalam menyediakan dana pendidikan lanjut anak-anak.
* Pengecualian caruman sekiranya pembayar meninggal dunia, hilang upaya kekal menyeluruh atau mengidap salah satu penyakit kritikal yang dilindungi.
* Manfaat perlindungan peserta (anak) akibat kematian & hilang upaya kekal menyeluruh.
* Jumlah sumbangan yang fleksibel.
* Pengeluaran sebahagian wang tunai.
* Penambahan kadar sumbangan.
* Pilihan RIDER tambahan untuk peserta (anak) seperti term, critical illness, hospital benefit, accidental death & disability dll.
* Pulangan pelaburan yang lebih baik.
* Anugerah Kecemerlangan Akademik (RM100 bagi setiap A, dengan syarat minimum UPSR:5A, PMR:7A, SPM:7A)

No comments:

Post a Comment